Privacy policy

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityki prywatności! Korzystając z naszych usług internetowych, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktów lub sprawiać, że udostępnianie innym będzie szybsze i łatwiejsze. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi klienci mają w każdej chwili prawo do wglądu, poprawiania i usuwania dotyczących ich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, kierując pisemne żądanie. Dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych oraz zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim. Jednakże Spółka nie kontroluje każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, w związku z czym ostrzega użytkowników Witryny o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ nie możemy kontrolować tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych i nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na lub z tych witryn internetowych lub źródeł zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub kontrolować je, zależy od usług, z których korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać informacje promocyjne z naszej strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty fizycznej i telefonu. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS-y i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do Menedżera ds.komunikacji promocyjnej firmy, który umożliwia aktualizację informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami dotyczącymi kontaktów, rezygnację z subskrypcji e-mail i wybór, czy chcesz udostępnij swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Te opcje nie mają zastosowania do obowiązkowej komunikacji serwisowej, która jest częścią niektórych usług strony internetowej.

Informacje, które zbieramy

Nasza strona internetowa gromadzi dane w celu skutecznego działania i zapewnienia najlepszych doświadczeń z naszymi usługami. Niektóre z tych danych podajesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując sposób interakcji użytkownika z naszymi usługami, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie i otrzymując raporty o błędach lub dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Witryna internetowa wykorzystuje dane i gromadzi je w trzech podstawowych celach: do prowadzenia działalności i dostarczania (w tym ulepszania i personalizowania) oferty usług, do wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych oraz do wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane gromadzone za pośrednictwem różnych usług internetowych, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynną, spójną i spersonalizowaną obsługę. Jednak w celu zwiększenia prywatności wprowadziliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne, które mają zapobiegać połączeniu niektórych danych.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do zakończenia transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam to powiesz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, będziemy udostępniać dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego. Na przykład firmy, które wynajęliśmy w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu zapewnienia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub sprzedaż aktywów.